tin tức công ty

  • Triển lãm Từ Châu Trung Quốc

    Triển lãm Từ Châu Trung Quốc

    Triển lãm Máy xây dựng quốc tế Từ Châu (CHINA XUZHOU) triển lãm lấy "thúc đẩy ngành, doanh nghiệp hàng đầu và phục vụ thị trường" làm mục đích chính và tuân theo chính sách triển lãm "chuyên môn hóa, tiếp thị và xây dựng thương hiệu" để nâng cao...
    Đọc thêm